Category

Biznes, Finanse

Biznes, Finanse

Opcja odliczenia podatków zza granicy

Podatek jest to danina, jaką jakikolwiek obywatel państwa musi płacić do Skarbu Państwa. Wielkość finansowanych składek uzależniona jest od wartości pozyskiwanych przychodów. Podatki są podstawowym źródłem uzyskiwania przychodów publicznych i finansowania kosztów. Specyficzną cechą podatku jest ich przymusowość i bezzwrotność…